POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

Site-ul www.www.t-sizennoie.com utilizeaz? cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor s?i o experien?? mai bun? de navigare ?i servicii adaptate intereselor fiec?rui vizitator. V? prezent?m mai jos informa?iile necesare pentru a v? aduce la cuno?tin?? detaliile legate de plasarea, utilizarea ?i administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.www.t-sizennoie.com.

Similar, ?n mediul online, exist? ?i alte site-uri, pagini personalizate inclusiv pe platforme ale ter?elor p?r?i (cum ar fi Facebook sau YouTube) ?i aplica?iilor accesate sau utilizate prin asemenea site-uri care sunt operate de sau ?n numele firmei Search Ads Interactive SRL ?i care folosesc cookie-uri conform celor prezentate mai jos.

Aplicabilitatea acestei Politici

Aceast? Politic? se aplic? site-ului www.www.t-sizennoie.com.

De asemenea, pentru identitate, informa?iile din acest document se aplic? ?i altor platforme online care sunt operate de sau ?n numele firmei Search Ads Interactive SRL.

Utilizand acest site, sunte?i de acord cu modul de utilizare de c?tre noi a cookie-urilor, ?n conformitate cu aceast? Politic? privind utilizarea lor.

Dac? nu sunte?i de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie s? seta?i corespunz?tor set?rile browser-ului dumneavoastr?.

Decuplarea cookie-urilor pe care le utiliz?m ar putea afecta experien?a dumneavoastr? ca utilizator pe acest site.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fi?iere de mici dimensiuni, formate din litere ?i numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emis? de c?tre un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).

Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu con?in programe software, viru?i sau spyware ?i nu pot accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 p?r?i: numele ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existen?? a unui cookie este determinat?; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul ?l poate accesa din nou ?n momentul ?n care un utilizator se ?ntoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile ?n sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, ?n cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet.

Exist? 2 categorii mari de cookie-uri: Care este durata de via?? a unui cookie?

Durata de via?? a unui cookie poate varia semnificativ, ?n func?ie de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utiliz?ri (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt men?inute odat? ce utilizatorul p?r?se?te site-ul. Alte cookie-uri sunt men?inute ?i reutilizate de fiecare dat? cand utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totu?i, cookie-urile pot fi ?terse de utilizator ?n orice moment prin utilizarea set?rilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Unele sec?iuni de con?inut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale ter?ilor cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site ?i sunt denumite cookie-uri plasate de ter?i ?ntrucat nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de ter?i sunt la randul lor obliga?i s? respecte reglement?rile legale aplicabile ?i politicile de confiden?ialitate ale proprietarului site-ului respectiv.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ion?rii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu ?nseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar c? aceasta nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare. Exemple de ?ntrebuin??ri importante ale cookie-urilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Accesand acest site se pot plasa urm?toarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-urile con?in date personale?

Cookie-urile ?n sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, ?n cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite func?ionalit??i pentru utilizator.

Cum pute?i modifica set?rile cookie din browser-ul dumneavoastr??

?tergerea Cookie-urilor. Aplica?iile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal ?n mod implicit. Aceste set?ri pot fi schimbate ?n a?a fel incat administrarea automat? a Cookie-urilor s? fie blocat? de browser-ul web sau utilizatorul s? fie informat de fiecare dat? cand Cookie-uri sunt trimise c?tre terminalul s?u. Informa?ii detaliate despre posibilit??ile ?i modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi g?site ?n zona de set?ri a aplica?iei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite func?ionalit??i ale paginii web.

Majoritatea browserelor ofer? posibilitatea de a schimba set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri se g?sesc de regul? ?n “op?iuni” sau ?n meniul de “preferin?e” al browserului t?u.

Pentru a ?n?elege aceste set?ri, urm?toarele linkuri pot fi folositoare, altfel pute?i folosi op?iunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pentru set?rile cookie-urilor generate de ter?i, pute?i consulta ?i site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/

Link-uri utile

Pentru a afla mai multe informa?ii despre cookie-uri ?i la ce sunt utilizate, recomand?m urm?toarele linkuri:

  1. Microsoft Cookies guide
  2. All About Cookies
  3. http://www.youronlinechoices.com/ro/
  4. http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html

?n cazul ?n care dori?i s? ne adresa?i orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, v? rug?m s? ne contacta?i ?n scris accesand formularul de contact din site sau s? ne scrie?i la email contact@www.t-sizennoie.com.

Copyright ? Search Ads. All Rights Reserved.

Agentie Marketing Online Google Web Designer Facebook Certified Buying Professional Search Ads - Partener Google
黄色三级片-黄色三级片-日本黄色片