POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Introducere

Societatea Search Ads Interactive SRL, avand sediul social ?n Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, bl. D14, ap. 9, jud. Olt, ?nregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J28/566/2012, cod unic de ?nregistrare RO 30651175, func?ioneaz? ?n conformitate cu legile din Romania, respect? confiden?ialitatea datelor personale furnizate de persoanele vizate ?i se angajeaz? s? o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confiden?ialitate.

Societatea este operator ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, ?n sensul Regulamentului UE 2016/679 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor). Prezenta Politic? de confiden?ialitate descrie informa?iile cu caracter personal pe care le colect?m de la dumneavoastr? sau pe care le furniza?i www.www.t-sizennoie.com (?Site-ul” nostru) ?i modul ?n care aceste informa?ii pot fi utilizate sau divulgate de noi.

Politica noastr? de confiden?ialitate nu se aplic? informa?iilor colectate de pe orice site ter? care poate avea un link c?tre sau este accesibil de pe Site-ul nostru.

V? rug?m s? citi?i cu aten?ie urmatoarele aspecte pentru a ?n?elege politicile ?i practicile noastre cu privire la informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal ?i modul ?n care le vom trata.

Informa?iile pe care le colect?m despre dumneavoastr?

Colect?m mai multe tipuri de informa?ii de la ?i despre utilizatorii Site-ului nostru, inclusiv, de exemplu:

Detalii de utilizare, adrese IP, cookie-uri ?i alte tehnologii
 1. Detalii de utilizare ?i adrese IP. Putem colecta informa?ii statistice cu privire la echipamentele, ac?iunile ?i tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-ului nostru. Aceste informa?ii deriv? din vizita ?i navigarea dumneavoastr? pe Site. Informa?iile pot include, de exemplu:
  • trafic, date privind jurnale ?i alte date de comunicare;
  • informa?ii cu privire la resursele pe care le accesa?i; ?i
  • informa?ii cu privire la computerul ?i conexiunea dumneavoastr? la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastr? IP, sistemul de operare ?i tipul de browser), pentru administrarea sistemului.
 2. Cookie-uri. Putem ob?ine informa?ii referitoare la utilizarea general? a internetului de c?tre dumneavoastr? utilizand cookie-uri. Un cookie este un mic fi?ier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastr?. Utilizarea cookie-urilor ne ajut? s? ne ?mbun?t??im Site-ul ?i s? oferim un serviciu mai bun ?i mai personalizat, ceea ce ne permite s?:
  • estim?m dimensiunea publicului ?i tiparele de utilizare;
  • stoc?m informa?ii referitoare la preferin?ele dumneavoastr?, ceea ce ne permite s? ne personaliz?m Site-ul ?n conformitate cu interesele dumneavoastr? individuale;
  • s? v? recunoa?tem atunci cand reveni?i pe Site-ul nostru.

  Pute?i refuza s? accepta?i cookie-uri prin activarea set?rii corespunz?toare de pe browserul dumneavoastr?. Dac? selecta?i aceast? setare, este posibil s? nu ave?i acces la anumite p?r?i ale Site-ului nostru. Dac? nu a?i ajustat setarea browserului dumneavoastr? astfel ?ncat s? refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastr? va continua s? accepte cookie-uri atunci cand v? direc?iona?i browserul c?tre Site-ul nostru. V? rug?m s? v? documentati ?n continuare cu aspectele precizate la Politica de utilizare Cookies.

 3. Beacon-uri web. Unele pagini ale Site-ului pot con?ine imagini electronice cunoscute drept beacon-uri web (denumite ?i gif-uri cu un singur pixel). Beacon-urile web permit firmei s? colecteze anumite informa?ii ?n leg?tur? cu utilizatorii Site-ului, inclusiv, de exemplu, num?rul de utilizatori care acceseaz? fiecare pagina web, date privind traficul, date privind jurnale ?i alte date de comunicare, informa?ii ?n leg?tura cu accesul la resurse ?i informa?ii referitoare la computerul ?i conexiunea la internet a utilizatorului (inclusiv adrese IP, sisteme de operare ?i tipul de browser). Beacon-urile web nu sunt utilizate pentru a v? accesa informa?iile cu caracter personal de pe Site, ci sunt utilizate doar pentru a compila statistici agregate privind utilizarea Site-ului ?i pentru a verifica integritatea sistemului ?i a serverului.
Utilizarea informa?iilor Divulgarea informa?iilor dumneavoastr?

Putem divulga informa?iile cu caracter personal pe care le ob?inem prin intermediul acestui Site c?tre ter?i pentru:

Pentru a v? exercita aceste drepturi, pute?i depune o cerere, semnat? ?i datat? la urm?toarea adres? de e-mail: contact@www.t-sizennoie.com.

Durata stoc?rii

Vom p?stra datele dumneavoastr? cu caracter personal pentru o perioad? de timp necesar? pentru scopurile indicate ?n sec?iunea ?Utilizarea informa?iilor”, dar nu mai mult de 2 ani. Dup? ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmeaz? a fi:

Modific?ri aduse Politicii noastre de confiden?ialitate

Politica noastr? este s? post?m orice modific?ri pe care le aducem Politicii de confiden?ialitate pe aceast? pagin?. Data ultimei revizuiri a Politicii de confiden?ialitate este men?ionat? ?n partea de sus a paginii. ?n m?sura ?n care vom aduce modific?ri semnificative acestei Politici de confiden?ialitate, ?n special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, v? vom solicita s? re?nnoi?i acordul cu privire la prezentele Condi?ii de utilizare, ?nainte ca aceste modific?ri s? se aplice efectiv.

Sesiz?ri cu privire la Confiden?ialitate

?n m?sura ?n care ave?i orice ?ngrijorare cu privire la confiden?ialitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal pe care le proces?m, sau dori?i s? efectua?i o reclama?ie legat? de confiden?ialitate, v? rug?m s? ne transmite?i un e-mail la adresa contact@www.t-sizennoie.com. V? vom contacta pentru a confirma primirea e-mailului dumneavoastr?. Dup? primirea e-mailului dumneavoastr?, vom investiga ?ngrijorarea sau reclama?ia transmis? ?i vom depune toate eforturile s? v? furniz?m r?spunsul nostru ?ntr-o durat? de timp rezonabil?.

Date de contact

Pentru a transmite ?ntreb?ri sau comentarii legate de Politica de confiden?ialitate ?i practicile noastre de confiden?ialitate, v? rug?m s? ne contacta?i folosind formularul de contact de pe site sau la contact@www.t-sizennoie.com.

Copyright ? Search Ads. All Rights Reserved.

Agentie Marketing Online Google Web Designer Facebook Certified Buying Professional Search Ads - Partener Google
黄色三级片-黄色三级片-日本黄色片